WAT IS MENTALE VITALITEIT

BOOSTER JE ENERGIE EN GELUKSGEVOEL

Vergroten van je mentale vitaliteit, je innerlijke geluk en vrijheid

Je kan nog zo succesvol zijn, nog zoveel geld hebben, er alles doen om je lichaam gezond te houden met voeding en sporten. Toch blijft het geluksgevoel buiten je bereik liggen. Hoe kan dat?

We weten dat wij mensen tegenwoordig meer prikkels per dag te verwerken krijgen als onze voorouders gedurende hun hele leven. Dit vergt heel veel van ons.

We hebben van een overvolle agenda, we moeten voldoen aan de nodige verwachtingen, social media vragen onze aandacht, nieuws over de hele wereld komt onze huiskamer binnen alsof het in onze eigen straat plaatsvindt, daarnaast is werkdruk en liggen prestaties hoog, privé situaties eisen veel van ons en dan nog de vele veranderingen van de afgelopen jaren.

De eisen die de maatschappij aan ons stelt zijn hoog, maar de eisen die we aan onszelf stellen zijn enorm. En deze worden als maar hoger en hoger.

Ondertussen moet ons lichaam maar meeveren aan de eisen die we eraan stellen. De druk wordt opgevoerd, de veerkracht wordt opgerekt. Ons lichaam werkt hard om tegendruk te geven om de balans te behouden.

Hoe lang houden we dit nog vol?

Laten we eerlijk zijn… Eigenlijk houden we dit al lang niet meer vol, maar we stoppen liever ons hoofd in het zand. 

  • Burn-out is volksziekte nummer 1, 
  • mensen die anti-depressieva slikken loopt in de miljoenen. 
  • Mensen met kanker en hart- en vaatziekte is enorm evenals 
  • diabetes II en dementie volgens hard.

Ons lichaam roept luid en duidelijk om aandacht. Nu heeft de medische wereld het druk met het bestrijden van al die ziektes. Maar wat doen we aan preventie van al die ziektes? Wat is de oorzaak van dit alles? Is het toeval dat we ziek worden of zit er iets anders achter?

Steeds meer wordt duidelijk dat we het merendeel van ons geluk en vitaliteit zelf in de hand hebben.

Er worden gelukkig al grote stappen gezet in gezondere voedingspatronen en meer bewegen. Blijkbaar zijn we op die manier al heel wat aan het reduceren. Maar de mentale gezondheid, daar ligt nog een beetje taboe op. Terwijl we op dat vlak zo veel te winnen hebben. Want wat nou zo belemmerend blijkt te werken op ons geluksgevoel en vitaliteit is:

  • Zorgen maken over de toekomst, 
  • Blijven hangen in oude pijnen en trauma’s, 
  • Focussen op gemis en verlies. 
  • Wegdrukken van emoties, inslikken van woorden. 
  • Ja zeggen terwijl me eigenlijk nee bedoelen. 
  • Angst voor dingen die mogelijk niet eens plaats gaan vinden, beïnvloeden ons lichaam, zowel geestelijk als fysiek. 

Kunnen we hier verandering in aan brengen? Jazeker.
Mindfulness heeft al bewezen dat er grote stappen worden gezet. Maar dan blijven nog steeds oude overtuigingen en patronen aanwezig, die voor belemmeringen zorgen.

Hoe verleggen we onze aandacht, onze gedachten terwijl we zo snel geraakt worden en gevoed worden door wat er in ons leven opdringt?
De focus dient op mentale vitaliteit, positief denken, op wat je blij maakt, zonder af te doen op wat is. Dankbaarheid en waardering zijn krachtige tools die ingezet kunnen worden.

‘De kracht van een simpele glimlach
doet al wonderen voor jouw eigen lijf en die van een ander!’ 

Bewust worden in welke gedachten er in je onderbewuste speelt, als je aan het autorijden of strijken bent. Waarover praat je met anderen? Hoe kijk je tegen dingen aan. 

Willen we een gelukkig en vitaal leven, begin bij jezelf dan neem je je omgeving als vanzelf mee!

Hoe je gedachten je leven bepalen

Bruce Lipton

celbioloog, auteur

‘Dat zit in de genen’, wordt vaak gezegd, eigenschappen liggen vast. Echter uit onderzoek is gebleken dat genen ons gedrag niet bepalen, maar genen aan- en uitgezet kunnen worden door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen.

BOEK: Biologie van de overtuiging

Mentale gezondheid thuis en op de werkvloer

Steeds meer werkgevers worden zich ervan bewust hoe belangrijk de geestelijke en fysieke gezondheid van hun werknemers is. Met vitale medewerkers kun je samenwerking vergroten, de prestaties verbeteren, de productie verhogen en mogelijkheden tot innoveren uitbreiden. Fysieke ondersteuning is al een tijdje in gang gezet; yoga, stoelmassages, fitness op de werkvloer; echter dat blijkt niet voldoende. Men kan nog zo krachtig en gespierd zijn, maar als onze mentale gesteldheid achterblijft, worden we er niet fitter op. 

Onze mentale gesteldheid hangt af van onze levensomstandigheden, onze overtuigingen en daarop aangepaste patronen. Gedachten als ‘Ik kan het niet, anderen zijn beter, ik zeg maar niks (uit angst voor afwijzing), hoor ik er wel bij of doe ik hier wel goed aan?’ krijgen we, als coach, vaak te horen.

 

'De kosten voor een langdurig zieke werknemer zijn hoog.
Er valt veel te winnen zodra er preventief op mentale
werk- en privé druk wordt ingezet.'

Negatieve gedachten vormen belemmerende overtuigingen. Ze zorgen ervoor dat stappen niet worden gezet, uitdagingen niet worden aangegaan en groei wordt tegengehouden. Deze overtuigingen en patronen ontstaan al op hele jonge leeftijd. We leren ze simpelweg door ze te kopiëren van onze voorbeelden, ouders, opvoeders, familie, vrienden, leraren. Elke ervaring die we hebben opgedaan in ons leven, bepaalt onze kijk voor de toekomst. De gebeurtenissen kun je niet veranderen, wel de kijk die je erop hebt. Verander je de kijk, verander je ook je toekomst. Hoe meer berusting en lessen je eruit weet te halen, hoe vrijer en openlijker je stappen durft te nemen voor jouw toekomst. Dit heeft effect op alles om je heen; je relaties, je gezondheid, je werkeffort, je productiviteit en je zingeving. 

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een holistisch aanpak, zeker nu er steeds meer onderzoeken worden vrijgegeven over goede en bewezen resultaten. Flow biedt deze mentale én emotionele ondersteuning aan aan je medewerkers, zodat ze meer vanuit hun innerlijke kracht gaan leven en werken. Door meer zingeving en het hebben van meer energie hebben, presteer je beter. Ze zien het belang van hun aandeel in het bedrijf en het belang van het uiten van ideeën.  Logisch gevolg is dat kwaliteiten en talenten beter zichtbaar worden.

Conclusie: Door flow verlaag je je kostenpost voor ziekteverzuim en verhoog je de mentale gezondheidszorg voor je medewerkers.

Mentale gezondheid

Referenties

ik heb echt meer energie

Het was letterlijk en figuurlijk resetten, maar nu heb ik de energie en het vertrouwen dat ik alle omstandigheden moeiteloos aan kan.

 – Petra –

Ik ervaar een enorme groei

Ik heb geleerd dingen zonder lading te zeggen, maar wel mijn grenzen aan te geven. Dank je voor de tools daarvoor.

– Jos –

Ik heb meer plezier in het leven

Flow heeft echt een positieve impact op mijn leven gehad. Ik bekijk de dingen van een hele andere kant nu.

– Sandra –

“Deze bedrijven gingen u voor